BIMware REXnet Wysoki kontrast

Calculators

 
Kalkulatory BIMnet

Kalkulatory z serii BIMnet to aplikacje uruchamiane z poziomu serwisu BIMware Platform służące do szybkiego obliczania i wymiarowania pojedynczych elementów konstrukcji zgodnie z obowiązującymi normami Eurokod. 


Wyznaczenia powierzchni zbrojenia na zginanie przekroju prostokątnego wg PN-EN 1992-1-1.
 
Weryfikacja nośności połączeń sworzniowych wg PN-EN 1993-1-8.
 
Weryfikacja nośności stalowych elementów obciążonych siłą osiową (ściskanych/rozciąganych) wg PN-EN 1993-1-1.
 
Weryfikacja nośności zakładkowego połączenia na śruby elementów drewnianych, wg PN-EN 1995-1.
 
Weryfikacja nośności muru obciążonego siłą skupioną wg PN-EN 1996-1-1:2010.
 
Wyznaczenie głębokości zakotwienia ścianki szczelnej (jednokrotnie kotwionej górą, swobodnie podpartej), wg PN-EN 1997-1.
 
Sprawdzenie odporu granicznego podłoża na wyparcie gruntu spod prostokątnej stopy fundamentowej, wg PN-EN 1997-1-1.
 
Wyznaczenie sztywności zastępczych poziomych podpór sprężystych rozmieszczonych wzdłuż pala.
 
 Symulacja zużycia energii i optymalizacja energetyczna budynku.
Serwis ProGREEN dostępny jest na witrynie www.bimwareprogreen.com. Do zalogowanie się w serwisie ProGREEN można wykorzystać dane do logowania używane w serwisie BIMware Platform.
 
 

Obliczenia pomocnicze: bilans wilgoci w pomieszczeniach
Edycja baz danych wykorzystywanych przez kalkulatory BIMnet.
Bazy danych są dostepne do edycji dla każdego projektu niezależnie. Bazy danych obejmują listy dostepne w kalklatorach BIMnet.